Miasto 100 kamienic – Program remontowy w centrum Łodzi

Mia100 Kamienic to wraz z remontem ul. Piotrkowskiej i Rewitalizacją Księżego Młyna najważniejsze projekty przywracające dawny blask Łodzi.

Nasze miasto ma wyjątkową historię. Opowieść o ziemi obiecanej, miejscu styku wielu kultur i religii znajdą tylko łodzianie. Piotrkowska, stare kamienice, robotnicze osiedle przy ul. Tymienieckiego są świadkami wzrostu i upadku wielkich fortun, błyskawicznego rozwoju przemysłu i zmian zachodzących w Polsce na przełomie XIX i XX wieku.

Mia100 Kamienic to skoordynowany, długoletni program w ramach którego do 2014 r. rozpocznie się rewitalizacja 100 kamienic, zlokalizowanych w Łodzi (nie tylko przy ulicy Piotrkowskiej). Remontujemy budynki od piwnic po strychy, odnawiamy klatki schodowe, podwórka, wymieniamy okna i instalacje. Wszystkie kamienice podłączane są do miejskiej sieci cieplnej.

Partnerami projektu są Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – współfinansujący inwestycje proekologiczne oraz Dalkia S.A – dostawca energii cieplnej do wyremontowanych budynków.

W ramach programu Mia100 Kamienic:

Legenda

Legenda